Regulamin

 • Regulamin określa prawa oraz obowiązki użytkowników serwisu ShowUp.tv
 • Użytkownikiem nazywamy osobę korzystającą z serwisu ShowUp.tv
 • Użytkownik nie będzie w żaden sposób ograniczany chyba że nie będzie przestrzegał treści regulaminu.
 • Użytkownik nie może pokazywać treści do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo.
 • Użytkownik nie może transmitować filmów.
 • Użytkownik nie może pokazywać osób trzecich bez ich zgody!
 • Użytkownik nie może obrażać innych użytkowników chyba że sobie tego życzą.
 • Użytkownik oświadcza że ma minimum 18 lat.
 • Użytkownik nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na ShowUp.tv.
 • Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę iż treści wideo prezentowane na ShowUp.tv przez innych użytkowników nie są moderowane, mogą być wulgarne, zawierać treści erotyczne (oraz pornograficzne) a także mogą ogólnie uchodzić za treści obraźliwe.
 • Właścicielem serwisu jest firma MasterPay LLC z siedzibą WY 82834, Buffalo 412 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 • Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii użytkownika ShowUp.tv
 • Użytkownik oświadcza iż nie będzie od właściciela ShowUp.tv żądał odszkodowania w żadnej formie.
 • Niedozwolone jest podawanie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych, danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych innym użytkownikom.
 • Użytkownikowi dozwolone jest prezentowanie treści tylko i wyłącznie nie zabronionych przez Polski Kodeks Karny.
 • Jeśli którykolwiek punkt regulaminu zostanie złamany użytkownik może dostać ban bez podania przyczyny oraz bez ostrzeżenia.
 • Użytkownik może otrzymać ban lub zostać ograniczony bez ostrzeżenia oraz bez podania przyczyny jeśli właściciel serwisu lub administrator uzna to za konieczne.
 • Zabrania się używania programów pozwalających na prezentowanie filmów, zdjęć lub innych treści nie należących do użytkownika.
 • Serwis loguje IP użytkowników.
 • W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa właściciel będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.
 • Zabrania się na działanie na jakakolwiek szkodę właściciela lub serwisu ShowUp.tv
 • Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
 • Transmitujący zbierając napiwki w jakiejkolwiek formie (za pomocą celu, transmisji prywatnej, sugerowania lub innej podobnej metody) musi być widoczny dla innych użytkowników (musi być wyraźnie widoczny za pośrednictwem obrazu wideo) przy czym nie może być to nagranie lub inna metoda w której transmitujący nie będzie widoczny na żywo.
 • Transmisje w których nie widać transmitującego będą zakańczane a transmitujący blokowany.
 • Oferowanie zapłaty w jakiejkolwiek formie poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
 • Podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych, adresów stron internetowych lub innych danych umożliwiających kontakt poza serwisem ShowUp.tv będzie skutkowało zablokowaniem całkowitym lub częściowym dostępu do serwisu.
 • Żetony przekazywane są użytkownikom dobrowolnie przez innych użytkowników, świadomie oraz na własną odpowiedzialność.
 • Serwis ShowUp.tv ani właściciel serwisu ShowUp.tv nie może być stroną w jakimkolwiek sporze dotyczącym żetonów.
 • Użytkownik łamiący regulamin po zablokowaniu nie może ubiegać się o zwrot lub "wypłatę" żetonów do czasu wygaśnięcia blokady.
 • Przelewy z tytułu wypłaty środków będą robione tylko i wyłącznie na konto bankowe (rachunek bankowy) znajdujące się w Polskim oddziale banku i prowadzone w PLN (złote polskie).
 • Uczestnik transmisji prywatnej który nie jest oferującym transmisję prywatną ma prawo zgłosić transmisję podczas określonego przez transmitującego czasu jej trwania do sprawdzenia przez moderatora prawidłowego przebiegu transmisji (poprzez przycisk Zgłoś Nadużycie dostępny w transmisji prywatnej). W takim przypadku żetony zostaną zablokowane do czasu sprawdzenia transmisji przez moderatora (nie dłużej niż 7 dni) i przyznane jednej ze stron uczestniczących w transmisji.
 • Przy rozpatrywaniu zgłoszonej transmisji prywatnej brany jest pod uwagę jej opis. W gestii uczestników transmisji prywatnej jest zadbanie aby opis był na tyle ścisły na ile to możliwe. Wszelkie nieścisłości przy rozstrzyganiu transmisji prywatnej moderator potraktuje według własnego uznania. Nie będą brane pod uwagę ustalenia między uczestnikami transmisji inne niż opis transmisji.
 • Decyzja moderatora dotycząca przyznania żetonów jednej ze stron uczestniczących w prywatnej transmisji jest ostateczna a ewentualne reklamacje należy kierować na adres spółki MasterPay LLC w czasie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia transmisji prywatnej.
 • Serwis ShowUp.tv (a także MasterPay LLC jak i osoby ze spółką powiązane) nigdy nie nagrywał, nie nagrywa i nie będzie nagrywał transmisji użytkowników! (Wszelkie takie informacje to pomówienia!)
  Wyjątkiem są zgłoszone transmisje prywatne w celu sprawdzenia prawidłowości ich przebiegu oraz przyznania żetonów jednej ze stron uczestniczącej w transmisji.
 • Korzystanie z serwisu nie może być brane jako argument w jakichkolwiek sporach.
 • Zabrania się urządzania gier losowych oraz konkursów z wygranymi w postaci żetonów lub podobnymi.
 • Zbieranie żetonów, napiwków i tym podobnych na osoby trzecie jest zabronione. (Transmitujący może zbierać żetony/napiwki tylko dla siebie.)
 • Żetony można wypłacić w każdym momencie przy czym 1 żeton = 10 groszy a minimalna wypłata to 1000 żetonów.
 • Nabyte a niewykorzystane w serwisie żetony nie podlegają spieniężeniu na konto bankowe.
 • Zabraniane jest nagrywanie transmisji oraz ich powielanie lub jakiekolwiek rozpowszechnianie.
 • Każde spory w obrębie ShowUp.tv między użytkownikami rozstrzygane są w kontekście erotycznym portalu, jeśli zatem występuje dwu znaczność brany jest pod uwagę tylko kontekst erotyczny.
 • Niedozwolone jest namawianie przez użytkownika innego użytkownika lub użytkowników do łamania regulaminu portalu ShowUp.tv
 • Użytkownik może swoje żetony zamienić na kod który może podarować dowolnej osobie poza serwisem ShowUp.tv przy czym nie może to służyć łamaniu prawa i regulaminu ShowUp.tv.
 • Po wygenerowaniu kodów z konta użytkownika zostanie pobrana prowizja której wysokość jest podana w miejscu przeznaczonym do generowania kodów.
 • Jakiekolwiek podważanie wieku przez użytkownika może spowodować całkowite lub częściowe ograniczenie dostępu do serwisu ShowUp.tv temu użytkownikowi.
 • Jeśli użytkownik usuwa konto na którym znajdują się żetony to konto jest usuwane wraz z nimi. Żetony w takim przypadku przepadają bezpowrotnie.
 • Od użytkownika może być wymagane przekazanie żetonów transmitującemu w celu pisania na czacie. To czy użytkownik powinien podarować żetony aby pisać dobiera system i jest to zależne od aktywności żetonowej użytkownika przy czym samo działanie oraz algorytmy nie zostaną odtajnione i stanowią tajemnicę portalu.
 • Właściciel serwisu nie gwarantuje jego poprawnego działania aczkolwiek dołoży wszelkich starań aby serwis ShowUp.tv działał jak najlepiej.
 • Użytkownik oświadcza iż ma prawo do wszelkich treści zamieszczanych na portalu ShowUp.tv a portal w przypadku wątpliwości co do treści może je usuwać lub ograniczyć.
 • Wszelkie reklamacje należy kierować na adres do pocztowej (fizycznej) korespondencji spółki MasterPay LLC
 • Użytkownik zgadza się z rozdysponowywaniem środków przez serwis mając na uwadze iż serwis gwarantuje wypłacalność w przypadku zlecenia wypłaty wszystkich zgromadzonych środków z konta które nie narusza regulaminu.
 • Konta użytkowników którzy nie logowali się na nie w przeciągu 730 dni (2 lata) będą automatycznie kasowane a posiadane środki w postaci żetonów przejdą na własność właściciela portalu.
 • Transakcje podejrzane zakupu żetonów oraz ich wypłaty (a w szczególności mogące stanowić wyłudzenia w stosunku do właściciela portalu, pranie brudnych pieniędzy lub podobne) będą skutkować wstrzymaniem płatności oraz blokadą konta użytkownika na portalu. Decyzję podejmuje moderator lub administrator portalu i można się od niej odwołać pisemnie zgodnie z procedurą reklamacji.
 • Zabrania się wprowadzania użytkowników w błąd poprzez przekazywanie wzajemne żetonów celem zwiększenia sumy napiwków na transmisji - tak zwany układ zamknięty żetonów. Dotyczy to każdej formy takiego działania. Naruszenia tego typu ocenia moderator lub administrator serwisu.
 • Użytkownik rejestrując się na ShowUp.tv zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od spółki będącej właścicielem portalu lub samego portalu.
 • Portal w sposób automatyczny kontroluje naruszenia regulaminu i w przypadku takich naruszeń może zablokować treść która jest naruszeniem regulaminu oraz informuje administratora portalu prezentując mu treść naruszającą regulamin (dotyczy to całego portalu w tym transmisji prywatnych, wiadomości, profili użytkowników). Środki pośrednio lub bezpośrednio powiązane z naruszeniem treści (żetony przekazywane wraz z transmisją prywatną naruszającą regulamin, żetony przekazywane we wiadomościach naruszających regulamin lub inne związane z naruszeniem) mogą być blokowane i przekazywane na rzecz portalu jako jedna z kar za naruszenie.
 • Regulamin obowiązuje w obrębie całego portalu (między innymi w transmisjach prywatnych, w wiadomościach, w profilach użytkowników itp)
 • Regulamin ulega zmianie po opublikowaniu na stronie serwisu nowej treści regulaminu.
sound
Dziwięk napiwków
Dziwięki prywatnej wiadomości
Dziwięki zaproszeń do priv